America

America

Herdenking kerkrazzia / deportatie America op 27 oktober 2004 en 4 mei 2005

Alle, thans in America woonachtige ex-gedeporteerden van 60 jaar geleden zijn: Gir Vullings, die vanuit Melderslo opgepikt is, Grad Mulders, die in Kronenberg opgepikt is, Hay Janssen opgepikt in Meterik, Piet Haegens in Horst en Ben Derks, de enig overgebleven Americaan, die met 42 anderen ook daadwerkelijk in America opgepikt werd.
In het najaar van 1944 voltrok zich een van de grootste rampen uit de geschiedenis van de streek tussen Maas en Peel. Meer dan 3000 mannen en jongens werden met geweld bijeengedreven en naar Duitsland gedeporteerd om er slavenwerk te verrichten.
De eerste grote razzia vond plaats op zondag 8 oktober, toen de eerste 2000 dwangarbeiders gearresteerd werden. De rest volgde bij kleinere razzia's in de weken daarna. Ook America bleef niet gespaard.
In totaal werden er 43 mannen opgepakt in America. Gelukkig kwamen ze allen heelhuids weer terug.
De meeste mannen kwamen in erbarmelijke omstandigheden terecht: slechte huisvesting, zwaar werk, sadistische bewakers en geallieerde bombardementen op de fabrieken waar ze werkten.
De meeste mensen kwamen uitgemergeld en gebroken terug naar huis. De oorlog is nooit meer uit hun hoofd verdwenen, en ook veel van hun naasten leden en lijden nog steeds onder de gruwelijke herinnering aan die deportaties en dwangarbeid.

Nu, ruim zestig jaar later, is het misschien de laatste keer dat we deze gebeurtenissen kunnen herdenken, samen met de laatst overgebleven slachtoffers. Dat is in oktober - november jl. gebeurd in de vorm van een groots regionaal project, waarin in alle getroffen dorpen een tastbare herinnering geplaatst is, en waarbij onder andere de jeugd van nu betrokken wordt. Opdat we nooit vergeten wat deze mensen is aangedaan…

Op initiatief van de Stichting Deportatie Noord- en Midden-Limburg zijn overal lokale werkgroepen opgericht om dit gebeuren niet ongemerkt voorbij te laten gaan.
Op woensdagmiddag 27 oktober heeft er een herdenkingsdienst plaatsgevonden in de parochiekerk van de H. Jozef in America, opgedragen door pastoor P. Clijsters. Bèr Huijs van de Stichting Deportatie hield tijdens die dienst een toespraak (zie foto).

De plaquette in America zou t.z.t. geplaatst worden in de muur, die er rondom de toen nog op te richten kiosk gebouwd zou gaat worden. Ruim een half jaar later is het dan zover.
Op 4 mei, de dag van de dodenherdenking, werd de plaquette in kleine kring geplaatst.
De 4 mensen, die als ex - gedeporteerden hier aanwezig waren hebben ieder een schroef aangedraaid, opdat de plaquette straks stevig verankerd zal zitten in de muur en daardoor ook stevig verankerd in de gedachten van de mensen, die het komen lezen.

Op de foto de 4 in America wonende gedeporteerden, v.l.n.r. Piet Haegens, Ben Derks, Gir Vullings en Hay Janssen. Op de foto ontbreekt Grad Mulders.


Hay Mulders houdt een toespraak tijdens de onthulling van de plaquette op 4 mei 2005.

Comments are closed.