Schrames

Archeologische vondsten in Helden:

Schrames 2004 â 2005:

Gedurende de periode 2004 â 2005 is het plangebied Schrames onderworpen geweest aan grondig archeologisch onderzoek. Gezien de ligging van het gebied waren de archeologische verwachtingen hoog. Voornamelijk tijdens de uiteindelijke opgravingswerkzaamheden zijn er onder het esdek van circa 1 tot 1,5 meter dik diverse interessante vondsten gedaan. Het bekendst is natuurlijk het bronzen marsbeeldje. Maar er zijn ook diverse bronzen munten gevonden en een Francisca, een frankische werpbijl. Verdere metalen vondsten zijn onder andere een ring, resten van een hengsel, een sleutelgreep, een kaarsenhouder en diverse soorten van beslag.
Behalve vondsten van metaal zijn er ook sporen gevonden van nederzettingen uit de Midden en Laat Romeinse Tijd (250 â 450 na Christus). Er zijn resten gevonden van waterputten en diverse soorten aardewerk. Hieronder bevonden zich ook fragmenten van terra Sigilata aardewerk en resten van een Romeins voorraadvat, een dolium. Er is een kleine hoeveelheid Romeins glaswerk gevonden en delen van Romeinse dakpannen.
De definitieve bevindingen zullen verwoord gaan worden in de nog door BAAC op te leveren eindrapportage.

Marsmannetje
Terra-sigilata
Randfragment van een Romeinse terra Sigilata wrijfschaal met leeuwenkopje.
Maalsteen
Aardewerk pot
Vingerring
Sierknop
Dolium
Romeins voorraadvat
Kandelaar

Comments are closed.