Huisnummers

HUISNUMMER-HISTORIE

Sinds oktober 2021 is een begin gemaakt met het achterhalen van de huisnummerhistorie van adressen die ooit voorkwamen in de voormalige gemeente Helden. Basis voor dit onderzoek zijn de volkstellingen van 1850, 1860, 1869, 1890, 1910 en 1923. In deze jaren zijn namen en adressen (en ook andere gegevens zoals geloof en beroep) genoteerd in de zogenaamde bevolkingsregisters. De bevolkingsregisters van de voormalige gemeente Helden zijn in volle omvang te raadplegen via www.peelenmaasnet.nl.

Met onderstaand overzicht is een start gemaakt om de wijzigingen in adressen inzichtelijk te maken. Bij elke wijziging treft u een link aan naar de scan van betreffende pagina in het bevolkingsregister. Zoals al gezegd bevindt deze scan zich op de website www.peelenmaasnet.nl.

In het overzicht treft u ook links aan naar https://aezel.eu. Op deze website heeft de Heemkundevereniging Helden de kadastergegevens van 1843 ingebracht waardoor het mogelijk is de betreffende woning zoals die destijds ingetekend was op te halen alsmede de gegevens van de toenmalige eigenaren.

Dit project is er een van grote omvang en vraagt vele uren van vele vrijwilligers. De coördinatie is in handen van Rob van ’t Padje en Jacques Cuijpers. Wilt u hen ondersteunen bij dit monnikenwerk dan kunt u contact opnemen via webmaster@moennik.nl. Of kom gerust op een woensdagmiddag langs in het documentatiecentrum van de heemkundevereniging in MFC Kerkeböske.

De laatste versie van de database kunt u openen door op de onderstaande datum te klikken. In het document kunt u zoeken door gelijktijdig op de toetsen CTRL en F te drukken.

Laatste versie:  19 december 2023

Comments are closed.