Privacy

Privacyverklaring

Heemkundevereniging Helden gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Op deze pagina beschrijven we kort hoe we met uw privacy omgaan en wat uw rechten zijn.

Hoe gaat Heemkundevereniging Helden om met uw persoonsgegevens?
Heemkundevereniging Helden bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Bovendien verwijderen we uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Het verstrekken van persoonsgegevens aan andere organisaties vindt alleen plaats met uw toestemming. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.
De beheerders van Heemkundevereniging Helden zien erop toe dat de verwerkingen van persoonsgegevens binnen de Heemkundevereniging Helden in overeenstemming zijn met de AVG.

Uw rechten
1. Inzage, correctie, verwijdering en verzet
U kunt de Heemkundevereniging Helden verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u in verzet gaan tegen de verwerking van uw gegevens. Via het e-mailadres info@moennik.nl kunt u uw verzoek indienen. Na ontvangst wordt uw aanvraag beoordeeld en wordt u geïnformeerd binnen één maand over het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven.
2. Klacht indienen
Als u niet tevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens in Heemkundevereniging Helden kunt u een klacht bij ons indienen via e-mailadres info@moennik.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat u zelf kunt doen
Wij adviseren u zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en deze niet openbaar te delen. Mocht u informatie van de Heemkundevereniging Helden ontvangen die niet voor u bestemd is, dan verzoeken wij u om ons direct op de hoogte te stellen zodat wij intern onderzoek kunnen doen en eventuele maatregelen kunnen treffen. U kunt ons bereiken op info@moennik.nl.

Comments are closed.