Oud schrift

Werkgroep Oud schrift

 

De werkgroep oud schrift bestaat sinds het voorjaar 2018 en bestaat momenteel uit 9 leden van de Heemkundevereniging Helden. De leden van de werkgroep komen elke laatste donderdagmiddag van de maand bijeen, van 2 tot 5 uur, behalve in de maanden juni, juli en december. Het doel van de werkgroep is de toegankelijkheid tot oude handgeschreven teksten over Heldense zaken te verbeteren. Hoe de werkgroep dat doel bereikt staat allerminst vast maar is een ontdekkingsreis. Voor elke bijeenkomst transcriberen we een tekst dat wil zeggen dat we de tekst letters vervangen door letters die heden gebruikelijk zijn. Dat lijkt eenvoudig maar is het niet omdat de schrijvers niet altijd duidelijk schreven en lettervormen hanteerden, die momenteel niet meer in gebruik zijn. Tijdens de bijeenkomsten worden de transcripties samen besproken. Ook proberen we de betekenis van de tekst te doorgronden. Vervolgens schrijven we in hedendaags Nederlands de betekenis in het kort op en zetten die op de website van onze vereniging. Soms ook leidt een tekst tot een publicatie in de Moennik.

Mensen die meer informatie wensen over de werkgroep of lid willen worden kunnen zich wenden tot  de  heemkundevereniging info@moennik.nl  die de persoon in contact brengt met de werkgroep.

Comments are closed.