Kruisen & Kapellen

Werkgroep Kruisen en Kapellen

   De voormalige  gemeente Helden telt 39 (veld-) kruisen, 1 grot en 13 kapellen, verspreid over de zes kernen (Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Koningslust en Panningen). Samen met de gemeente Peel en Maas beheert en onderhoudt de Heemkundevereniging Helden deze gedenkwaardige monumenten. Hiervoor is binnen de vereniging een werkgroep van vrijwilligers opgericht die er voor zorgt dat deze geloofsoverblijfselen in goede staat verkeren. De werkgroep volgt hierbij wat het technisch onderhoud betreft het meerjarenonderhoudsplan (2016-2026) dat de gemeente heeft laten opstellen door Monumentenwacht Limburg. Als aanvulling op het plan wordt steeds vaker ook de omgeving van een kruis of kapel aangepakt. Veel originele kruisen zijn ooit vervangen of zelfs verplaatst. Ofschoon van een aantal kruisen niet meer bekend is wanneer of waarom ze zijn geplaatst blijven het markante punten in het landschap die zeker in het kader van erfgoed bewaard dienen te blijven.

Contact met de Werkgroep Kruisen + Kapellen is telefonisch mogelijk via Jos Keijmes (077 - 3061155) of Coen Absil (077-3074528) en via mail op het mailadres info@moennik.nl.

 

Het kruis aan de Kloosterstraat bij huisnummer 36 in Helden.


Voor 2021

Na 2021

Het boskruis aan de Marisbaan in Grashoek.


Marisbaan voor 2022

Marisbaan na 2022

Hulsweg


De situatie vanaf 14 april 2023.

De situatie nog in 2022

Comments are closed.