Baarlo

Baarlo

Verslag van de bijeenkomst en plaatsing van de plaquette op zondag 10 oktober 2004
In overleg met het kerkbestuur van de parochie H. Petrus Baarlo werd de plaquette geplaatst aan de zij-ingang van de dagkapel van de parochiekerk. De voorbereiding hiervoor werd getroffen door P. Schinck, voorzitter, en P. Gielen, lid van de Historische Werkgroep de Borcht Baarlo.

Voor de organisatie op 10 oktober zorgde ondergetekende, eveneens lid van de Borcht.
De familie van gedeporteerden ontvingen allen een uitnodiging om de plaatsing van deze plaquette bij te wonen.
Het verloop hiervan was als volgt:
10 uur H. Mis voor de gedeporteerden uit de parcochie
11 uur Onthulling plaquette, voorafgaand door een inleiding van P. Schinck
11.30 uur Bijeenkomst in café Centraal aan de Markt van alle genodigden.

Pastoor Janssen besteedde in de H. Mis alle aandacht aan de razzia op 8 oktober 1944 en las de lijst met namen van de overleden en nog levende ex-gedeporteeerden voor.

Na de H. Mis werd de plaquette onthuld door Chris Crienen, op 28 september 1944 18 jaar geworden en de jongste gedeporteerde in Baarlo.
De belangstelling was groter dan we verwacht hadden.

Na afloop werden de genodigden ontvangen in café Centraal, waar koffie met vla werd aangeboden. Ruim 70 mensen waren aanwezig en de nog aanwezige twee ex-gedeporteerden vertelden voor de zoveelste maal hun verhaal.
Onder de aanwezigen bevonden zich de wethouder L. Wilms van de gemeente Maasbree en de afgevaardigde B. Huijs van de Stichting Deportatie.
De meeste families van ex-gedeporteerden waren, op een enkele na, vertegenwoordigd.
De boekjes Allamaol nao Pruusses gesleurd werden te koop aangeboden of genoteerd voor nalevering.

P.J.C. van der Coelen

De onthulling werd verricht door Chris Crienen, ex-gedeporteerde, geholpen door P. Schinck, voorzitter van de Historische Werkgroep de Borcht, die ook in 't kort de familieleden en belangstellenden welkom heette en de historie van 8 oktober 1944 vertelde!
Het publiek bestond voornamelijk uit kinderen en kleinkinderen van gedeporteerden.

Comments are closed.