Buggenum

Buggenum

Herdenking grote kerkrazzia 1944, gemeente Haelen

In oktober 1944 werden bij een kerkrazzia in het Leudal veel mannen naar Duitsland weggevoerd. De gebroeders Jac en Pierre Poels en Jac. Geelen uit Haelen hebben hun ervaringen verteld aan de groepen 8. De kinderen waren erg aandachtig en hebben vele interessante vragen gesteld. Op 8 oktober zijn er 4 kinderen en een aantal muzikanten van onze school de herdenkingsdienst in Horn (voor de hele gemeente Haelen) gaan bijwonen.
Lynsey Joosten uit groep 8A van basisschool de Leerlingst uit Haelen maakte er een verslagje van:

Vrijdag 8 oktober zijn wij met 5 personen naar de herdenking geweest in de Martinuskerk te Horn. Bij de binnenkomst werd er orgelmuziek gespeeld. Daarna volgde het Nederlands volkslied. Vervolgens sprak de pastoor H. Perry een welkomstwoord. Door de leerlingen van Basisschool Antonius te Buggenum werd er een groot verhaal verteld over de oorlog in 1944. Toen het verhaal was beëindigd, werd er muziek gespeeld door het orkest van Basisschool de Leerlingst te Haelen en door Basisschool de Mussenberg te Horn. Daarop volgde een verhaal van meneer M. Huyskens en één minuut stilte. Er werden ook voorbeden voorgelezen door P. Lemmen waarbij meneer Ger Smeets samen met een paar kinderen van basisschool Anotnius te Buggenum kaarsjes deden aansteken.
Tot slot deed pastoor H. Perry een dankwoord dat wij allemaal waren gekomen. Daarop volgde nog het Limburgs volkslied.
Na de mis werden op de trappen voor de Martinuskerk te Horn plaquettes onthuld van Haelen, Nunhem, Buggenum en Horn.
De plaquette van Haelen werd onthuld door Nannie Houben en haar grootvader Pierre Poels.
De plaquette van Nunhem werd onthuld door Hugo Joosten en een andere meneer uit Nunhem die niet bij de kerkrazzia is geweest.

Lynsey Joosten

Opgehangen plaquette Buggenum

Herdenking in Horn

Meer foto's en de toespraak van de heer Knops onder het kopje "Herdenking"

Comments are closed.