Maasbree

Maasbree

De herdenking van de kerkrazzia en de onthulling van de plaquette ter herinnering daaraan vond in Maasbree plaats op zondag 10 oktober 2004.
In de eucharistieviering, voorafgaand aan de onthulling, werd stilgestaan bij de gebeurtenis van toen. Met als thema 'vrede en vrijheid' ging de voorganger, pastoor J. Thijssen, in op wat dit voor ieder mens betekent. 'Herinneren aan het gedenkwaardige moment 60 jaar geleden en ons van daaruit bewust worden dat we elkaar ondersteunen in moeilijke tijden. Denken aan wat was en danken voor onze vrijheid en aan wat we zelf kunnen bijdragen aan het leefbaar maken van de wereld voor iedereen die we ontmoeten.'

In de dienst werd door de heer Jeu Henkens het verhaal voorgelezen hoe de kerkrazzia in Maasbree had plaatsgevonden. Een goede Duitser had meester Mulders ingefluisterd dat er op zondagmorgen 8 oktober in de kerk een razzia zou plaatsvinden en dat mannen tussen de 16 en 60 jaar opgepakt zouden worden. Hij zou de kerkgangers zo vlug mogelijk moeten gaan waarschuwen. De toenmalige pastoor voelde er niets voor om de mannen vanaf de preekstoel op te roepen een goed heenkomen te zoeken, maar de onderwijzer liep van bank tot bank, zodat binnen de kortste tijd alle mannen uit de kerk waren verdwenen. Toen de kerkdeur na de mis openging, kwamen er alleen vrouwen, kinderen en oude mannen naar buiten. De Duitsers waren razend. Ze klommen in de kerktoren en van daaruit konden ze met hun verrekijkers precies zien waar veel vluchtelingen zich schuilhielden. Menigeen werd nog in de kraag gegrepen om naar Duitsland weggevoerd te worden. Drie van hen hebben de verschrikkingen niet overleefd.

Na de mis werd de plaquette ter herinnering aan de zijkant van de kerk onthuld. Veel kerkgangers en belangstellenden schaarden zich rond het monument.
Burgemeester Rabelink hield een korte toespraak: 'Niet vergeten wat er is gebeurd in het verleden, en dat gekoppeld aan een opdracht om te komen tot tolerantie en vrede nu en naar de toekomst. Daarmee zal deze plaquette, die vandaag een definitieve plaats krijgt in de dorpsgemeenschap Maasbree, niet alleen een blijvend herdenkingsteken zijn aan de kerkrazzia, maar ook een teken van vrijheid en hoop voor onze jeugd.'
Ook mevrouw Willemien Severins van de Stichting Deportatie voerde het woord. Zij sprak over het enorme leed dat de drieduizend mannen en hun familie is berokkend. De oorlog is nooit uit hun hoofd verdwenen en velen lijden nog steeds onder de gruwelijke herinneringen aan die deportaties en de ontberingen tijdens de dwangarbeid.
De heer Wiel Crienen, ex-gedeporteerde, onthulde geëmotioneerd en onder doodse stilte de plaquette.
Het kerkkoor zong het Wilhelmus.
De plechtigheid werd afgesloten met een dankwoord door de voorzitter van de Historische Werkgroep De Brede, Maasbree. Dank aan allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit monument.


Voor de genodigden stond in de soos de koffie klaar.

Comments are closed.