Nieuws

DE MOENNIK ook online te bestellen

Vanaf heden zijn ook losse nummers van ons periodiek De Moennik digitaal te bestellen. Zie daartoe de instructie onder het tabblad "Tijdschrift". Tevens kunnen ook oude edities nog steeds in papiervorm worden besteld, uiteraard voor zover deze nog op voorraad zijn.

AEZEL - PROJEK

Wist u dat de Heemkundevereniging Helden een grote bijdrage levert aan het Aezel-Projek, een project van het Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum (LGGI). In het project worden aan de hand van de kadasterkaarten uit 1842 gegevens van eigenaren (en bewoners) van woningen in het verleden gekoppeld aan de gegevens uit de Doop-/ Trouw- en Begraafregisters. Daartoe zijn de kadasterkaarten opnieuw digitaal ingetekend en worden alle data uit de registers van de gemeenten handmatig overgebracht naar een database. Dat is monnikenwerk, maar toch zijn we hier bij de vereniging onder leiding van Rob van 't Padje aan begonnen. Bezoek eens de betreffende websites: aezel en lggi

WERKGROEP KRUISEN EN KAPELLEN

Op vrijdag 2 april hebben de vrijwilligers van de Werkgroep Kruisen en Kapellen van de Heemkundevereniging Helden wederom twee kruisen teruggeplaatst en kruis en omgeving weer in prima conditie gebracht. Het betreffen de kruisen aan de Molenheg in Helden en aan de Marisstraat in Grashoek. Beide historische plekken met dit klein religieus erfgoed zijn wederom prachtig gerenoveerd. Beslist de moeite waar er een keer langste rijden, te fietsen of te wandelen en er even bij stil te staan.

BIDPRENTJES

Op deze website zijn intussen meer dan 25.500 bidprentjes in te zien en te downloaden. Maar we zijn natuurlijk nog lang niet compleet. Heeft u bidprentjes verzameld en wilt u deze met ons delen, zodat wij ze aan de digitale verzameling kunnen toevoegen, stuur dan een mail naar info@moennik.nl of bel naar 077-7630401. Wij komen ze bij u ophalen en desgewenst weer retour brengen,

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

De Heemkundevereniging Helden kan voor al haar werkzaamheden uitsluitend terugvallen op vrijwilligers, een kostbaar goed voor alle verenigingen. Voor de volgende projecten worden nog steeds vrijwilligers gezocht:

  1. Inventariseren, registreren en digitaliseren van het aan ons in eigendom overgedragen archief van de stichting Deportatie 1944.
  2. Toetsen van alle aanwezige boekwerken, fotomateriaal etc. van het documentatiecentrum aan het vastgestelde collectiebeleid.
  3. Registreren (ook in het Adlib-systeem) en digitaliseren van het depotmateriaal (er liggen nog duizenden objecten die door de molen moeten). Hierbij ook controle van de inhoud van archiefdozen en het aanbrengen van stickers.
  4. Inventariseren, registreren en digitaliseren van het aan ons overgedragen archief van het Bouwens van der Boijecollege (o.a. oud-LTS-materiaal).
  5. Verplaatsen en tentoonstellen van overtollig erfgoedmateriaal. Daarbij controleren of zaken terug moeten (in het geval van bruikleen) of kunnen (in het geval er een schenking is zonder akte) naar de (oorspronkelijke) eigenaar. Opruimen van de kelderruimten, toetsen van materialen aan het collectiebeleid, eventueel registreren.
  6. Inventariseren, registreren en digitaliseren van al onze eigendommen die in het streekmuseum tentoongesteld zijn aan de hand van een interne inventarisatie.
  7. (geregistreerde) Kleding voorzien van informatie (periode, gelegenheid, productie etc.).
  8. Uitzoeken en controleren van alle archeologische vondsten in het depot.
  9. Uitzoeken en registreren van videobanden en dia's.

Bij alle activiteiten geldt dat er getoetst dient te worden aan het collectiebeleid. Diegene, die zich vrijwillig voor een of meerdere projecten zou willen inzetten kan zich melden kan van ons contactformulier gebruik maken. Of kom op woensdagmiddag gewoon even langs in het documentatiecentrum. Bij de opgave ook graag vermelden op welke dagen of dagdelen je  beschikbaar bent.

Comments are closed.