Panningen

Panningen

Klik op een van de namen voor de verhalen uit dit dorp.

Stijlvolle herdenkingen op 8 oktober

Op vrijdag 8 oktober j.l. hebben in de gemeente Helden onder grote belangstelling herdenkingsbijeenkomsten plaatsgevonden in het kader van de 60 jarige herdenking van de grote kerkrazzia.

Allereerst vond om 9.30 uur de opening plaats van de 8 oktober-straat waarbij de burgemeester in een toespraak aangaf wat er precies 60 jaar geleden op diezelfde tijd gebeurde. Daarna lazen 4 leerlingen van basisschool De Pas fragmenten voor uit dagboeken van een 13-jarig meisje, een gedeporteerde en een moeder van 2 kleine kinderen waarvan haar man werd opgepakt.

Om 19.00 uur werd het deportatiemonument op plein Everlo onthuld. Dré Hanssen van het comité herdenking Deportatie heette de vele aanwezigen van harte welkom: een vertegenwoordiging van de raad en het college; de Stichting Deportatie oktober 1944 Noord- en Midden-Limburg; ex-gedeporteerden, weduwen, kinderen en kleinkinderen; Duitse historische verenigingen uit Salzgitter, Duisburg en Moers; leerlingen van bs Panningen-Zuid; comité herdenking deportatie en contactpersonen uit de kerkdorpen en belangstellenden uit andere gemeenten.
Vervolgens hielden de vice-voorzitter van de raad Peter van Horen en namens het college Arno Timmermans, een toespraak. Op verzoek van het publiek worden deze aan dit verslag toegevoegd.
Willemien Severins secretaresse van de Stichting gaf in haar toespraak aan dat het deportatiemonument ook een regionale betekenis
vervult.
De onthulling van het monument gebeurde door een ex-dwangarbeider en de weduwe van een gedeporteerde die ook de tekst van de plaquette oplas, welke op een later tijdstip op het monument wordt aangebracht.
Daarna lazen 4 leerlingen van bs. Panningen-Zuid de namen op van de omgekomen deportatieslachtoffers.
Na 1 minuut stilte volgde de bloemlegging.

Na de herdenkingsplechtigheid bij het monument vond onder overweldigende belangstelling in de 6 kerkdorpen de onthulling van de plaquettes plaats en de presentatie van de film Deportatie in het zicht van de bevrijding.

Mark Wijnands schreef:

Ik ben bij de herdenking geweest en ik heb dit voorgelezen:

Tijdens de Heilige Mis wisten de mensen niets. Toen de Mis afgelopen was en de mensen naar buiten liepen, werden de mannen gescheiden van hun vrouwen en kinderen. Ze werden naar Duitsland gedeporteerd. De vrouwen en kinderen wisten en hoorden niets en misten de mannen heel erg. In Duitsland moesten de mannen hard werken en ze werden slecht behandeld.
Laten we hopen dat het nooit meer zal gebeuren!

Gastles over dwangarbeid op basisschool Panningen-Zuid. Ex-gedeporteerde Albert Poulussen vertelt in groep 8 over de kerkrazzia en de dwangarbeid die hij moest verrichten aan de Westwall in Viersen.
De leerlingen kijken samen met Albert naar foto's waar zij op 4 mei bloemen leggen bij het oorlogsmonument.

Comments are closed.